கருத்துக்கணிப்பு (Survey Questions)
Q1. பெயர் / Name : *
 
Q2. தொடர்பு எண் / Contact number : *
 
Q3. நாடு / Country *
 
Q4. மாநிலம் / State *
 
Q5. மாவட்டம் / District: *
 
Q6. ஊர்/கிராமம்/தாலுக்கா - Town / Village / Taluka: *
 
Q7. நீங்கள் தேவேந்திரகுல வேளாளரா? / Are you Devendrakula Vellalar? *
 
Q8. மதம் / Religion *
 
Q9. தேவேந்திரகுல வேளாளர்(பள்ளர்) பட்டியல் வெளியேற்றத்துக்கு ஆதரவு தருகிறீர்களா? / Do you support Devendrakula Vellalar (Pallar) to remove them from SC? *
 
Q10. மின்னஞ்சல் / Email ID:
 
Q11. தொழில் / Career :
 
Q12. சார்ந்துள்ள கட்சி/அமைப்பு - Connected on the party / organization:
 
Q13. கருத்துகள் (எவையேனுமிருப்பின்) / Comments (if any) :
 
Saving data... please wait...